WAAROM MYCOACH?

EFFECTEN

AANPAK

COACH WORDEN

CONTACT

WAAROM MYCOACH?

EFFECTEN

AANPAK

COACHES GEZOCHT

CONTACT

 'It takes a village to raise a child'.

HELP LEERLINGEN MET HUN CARRIÉRE.

coaching voor

VO-, VMBO- en MBO-leerlingen

IN Amsterdam.

‘Ik voel me serieus genomen. Ik durf tegen mijn coach meer te zeggen dan tegen anderen. Ze zorgt ervoor dat ik kan praten.’

Een coachee van MyCoach

Voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

MyCoach is een buurtgericht coachings-project voor leerlingen van VO-, VMBO- en MBO-scholen uit Amsterdam. MyCoach helpt hen met hun school-, beroeps-, culturele- en maatschappelijke oriëntatie. MyCoach ‘empowert’ deze jongeren en ondersteunt hen bij verbeteren en verbreden van hun toekomstperspectieven. MyCoach helpt vroegtijdig schooluitval te voorkomen en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

WAAROM

MYCOACH?

‘Als ik niet naar coaching zou gaan dan had ik waarschijnlijk ook school niet afgemaakt. Thuis kan ik niet praten over wat me dwars zit.’

Een coachee van MyCoach

Veel Amsterdamse leerlingen kampen met vragen en lastige kwesties rondom hun (vervolg-)opleiding, stage of privésituatie. Dit leidt helaas regelmatig tot minder goede schoolprestaties of zelfs schooluitval en daardoor tot een verlies in vertrouwen in henzelf en in hun toekomst.

 

Leerlingen hebben bijvoorbeeld vaak moeite met het vinden van een stageplek of een baan wanneer ze hun opleiding hebben afgerond. Relatief veel leerlingen ontvangen daarbij minder intensieve ouderlijke ondersteuning tijdens hun studieloopbaan.

 

Kortom: leerlingen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De coaches van MyCoach kunnen deze jongeren helpen bij het overwinnen van deze hindernissen en hen daarmee toekomstbestendige competenties aanleren.

POSITIEVE

EFFECTEN

‘Ik heb het als heel waardevol ervaren om Isata een luisterend oor te bieden en haar te helpen haar gedachten en plannen vorm te geven’.

Heleen van den Berge

Coördinator vergunningen openbare ruimte stadsdeel Oost

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat externe coaches een positief effect hebben op het functioneren en de prestaties van de leerlingen. De motivatie voor school en stage nemen toe en hun toekomstperspectief wordt helderder.

 

Leerlingen, mentoren en docenten geven aan dat de leerlingen door de coaching van MyCoach meer zelfvertrouwen krijgen, betere schoolprestaties leveren en een positievere kijk op de toekomst en hun eigen mogelijkheden hebben. Ook vinden zij eerder stageplekken en worden er meer stages afgerond.

HOE WERKT

MYCOACH?

‘Vanaf 2012 ben ik betrokken bij MyCoach. Met het hele projectteam ondersteunen we de community coaches die betrokken zijn bij het project. We besteden daarbij aandacht aan praktische zaken, het werken met jongeren en technieken voor coachen en begeleiden. De ondersteuning vanuit het projectteam bestaat uit gerichte begeleiding, in combinatie met training, intervisie, workshops.’

Jasper Erkens, docent en coach

www.jaspererkens.nl

Gedurende vier tot vijf maanden (8 gesprekken van een of anderhalf uur) worden leerlingen door vrijwillige coaches gecoacht in hun ontwikkeling en het bereiken van hun doelen.

 

Leerlingen geven zelf aan of zij een coach willen en wat hun vragen aan de coach zijn. Dit coachdoel wordt vastgelegd in een coachovereenkomst, die de leerling, de coach en de mentor ondertekenen.

 

De coaches krijgen een training van een professionele trainer en doen aan intervisie, waardoor ze goed voorbereid zijn op het coachen en hun vaardigheden onderhouden en toetsen aan die van collega-coaches.

COACHES

GEZOCHT

Als vrijwillig community coach begeleid je een leerling vanuit je hart èn je hoofd bij zijn of haar eigen doelen. Spreekt het je aan om op deze manier betrokken te zijn? Neem dan contact op met MyCoach voor een kennismakingsgesprek.

 

Je begeleidt een leerling gedurende gemiddeld 5 maanden door hem of haar 8-10 keer te ontmoeten tijdens schooltijden of vlak daarna.

 

Je krijgt door MyCoach een training aangeboden, je doet aan intervisie, ontvangt het MyCoach handboek en je leert daar ook de andere community coaches kennen.

MyCoach

Joost van Rossum

06 170 683 27

joost@mycoach-amsterdam.nl